Syg - og hvad så? Sygemeldt og pension

Sygemeldt og LP pension

Som overenskomstansat lærer blev du ved ansættelsen optaget i Lærernes Pension (LP). Her kan du være omfattet af en forsikringsordning, dels en alderspension og eventuelt et engangsbeløb. Alt sammen på baggrund af de papirer, du returnerede til LP – og de valg du traf – eller siden har truffet.

Dine vilkår fremgår dels af de oprindelige papirer, dels af de opgørelser og prognoser, som LP sender dig hvert år.    

Din pensionsordning er det, der hedder en opsparingspension og det betyder, at din arbejdsgiver hver måned indsender et beløb til dit depot i LP (det kan du se på din lønseddel nederst side 1). Pengene bliver investeret med henblik på et optimalt afkast. Det er altså ”rigtige penge, der er i spil”.

De endelige beløbsstørrelser kan først fastsættes umiddelbart før pensionen skal iværksættes, fordi din pension dels er afhængig af de generelle markedsmekanismer, dels af hvor mange lærere m.fl., der bliver syge eller dør. Sygdom og død betyder forøget udbetaling fra ”forsikringskassen” - og dermed færre kroner i ”kassen til alderspension”. Usikkerhedsmomenterne er årsag til at LP arbejder med prognoser.

Du bør altid kontakte LP, for at høre, om der er noget din pensionsordning kan gøre for dig, når/hvis der opstår særlige situationer i dit liv. Det gælder fx ved:

  • længerevarende sygdom – også selvom du stadig er ansat og får fuld løn,
  • når arbejdsevnen er vurderet nedsat permanent og generelt (som den er ved en fleksjobbevilling med 50% refusion)
  • hvis arbejdsevnen bliver vurderet til at være yderligere nedsat (66,67% refusion)
  • hvis du bliver tilkendt en offentlig førtidspension.

Århus Lærerforening, er ikke rådgivende i forhold til din overenskomstpension – du skal selv kontakte LP for rådgivningen.


Spørgsmål om følgende emner skal altid rettes til den konkrete instans:

  • Overenskomstpension: Din pensionskasse - Lærernes Pension (LP)
  • Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn: Din A-kasse dlf/a
  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
  • Skat: Dit lokale Skattecenter.
  • Folkepension, førtidspension, fleksydelse, kontanthjælp mv.: Din bopælskommune. 

Foreningen må ikke rådgive – og kan derfor ikke påtage sig et rådgivningsansvar på ovennævnte områder.