Syg - og hvad så? Sygemeldt og pension

Sygemeldt og opsat tjenestemandspension

Hvis du var ansat som lærer i mere end tre år før den 1. april 1993, kan du være omfattet af en ”opsat” tjenestemandspension. Det beror på de valg, du traf forud for overgang til kommunal ansættelse dengang. ÅLF kan hjælpe dig med beregning af denne pension.

Århus Lærerforening kan give eksakt rådgivning om tjenestemandspension. Tjenestemænd er omfattet af en tilsagnspension i staten. Deres vilkår er bestemt ved lov i folketinget, der hvert år, i forbindelse med finanslovsbehandlingerne, beslutter om pensionen skal udbetales som hidtil – eller om vilkåret skal ændres. Tjenestemandspensionen er afhængig af antal hele pensionsår samt løntrin og tjenestemandens alder på tidspunkt for afsked.

ÅLF kan rådgive dig og dine tjenestemandsansatte kolleger på samme niveau i alle øvrige spørgsmål i relation til dit arbejde. Vi følger dig således i din sygesag, der eventuelt kan resultere i en fleksjobbevillig. Det vil i givet fald ske, som et resultat af den handlingsplan, din bopælskommune skal udarbejde sammen med dig, som sygemeldt borger.


Spørgsmål om følgende emner skal altid rettes til den konkrete instans:

  • Overenskomstpension: Din pensionskasse - Lærernes Pension (LP)
  • Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn: Din A-kasse dlf/a
  • Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
  • Skat: Dit lokale Skattecenter.
  • Folkepension, førtidspension, fleksydelse, kontanthjælp mv.: Din bopælskommune. 

Foreningen må ikke rådgive – og kan derfor ikke påtage sig et rådgivningsansvar på ovennævnte områder.