Valg til medlemsforum LP – kreds 133

Kandidater LP Medlemsforum 2022
Flere grønne og bæredygtige investeringer. Flere muligheder for at tilpasse sin pension til egne interesser og levevilkår. Det er nogle af ønskerne fra de tre kandidater og medlemmer af Århus Lærerforening, når de stiller op til valg til Lærernes Pensions Medlemsforum.

- LP skal gå forrest som pensionskasse med investeringer i grønt og bæredygtighed, lyder det klare budskab fra Torry Andersen, som i år stiller op til Medlemsforum Vest.

Torry Andersen har ligesom sine modkandidater Kenneth Lindbirk Thomassen og Sille Belbey fokus på de langsigtede investeringer. Men for Sille Belbey handler det også om, hvordan vores økonomi skal se ud i den tredje alder.

- Vi lever i en foranderlig verden, og jo bedre vi sikrer os til fremtiden, jo bedre står vi, når vi når dertil. Vi har brug for større fleksibilitet i vores sammensætning og udbetaling af vores pensionsordning, forklarer hun.

Lærernes Pension tager sig af pensionsordninger for 153.057 lærere, forvalter en formue på godt 146 milliarder kroner og har årlige indbetalinger på over 6 milliarder. Derfor er det heller ikke uvæsentligt, hvem der sætter retningen for pensionskassen.

- Det er vigtigt, at der er fokus på, hvad der giver det bedste afkast på baggrund af bæredygtige og langsigtede investeringer. Men også hvilken risiko vi bør overveje i forhold til markedsrente og gennemsnitsrente, når vi investerer, siger Kenneth Lindbirk Thomassen.

Medlemsforum kan stille forslag til bestyrelsen, og ved større ændringer i udbud af pensioner eller investeringsprincipper er bestyrelsen forpligtet til at indhente udtalelse fra medlemsforaene. Valget foregår fra 5. juni til og med den 20. juni i år.

Læs mere om kandidaterne her: https://candidacy1.assembly-voting.com/LP_Pension

Fakta:
Lærernes Pensions Medlemsforum er af praktiske årsager delt i to: Medlemsforum Vest er for medlemmer, som bor vest for Storebælt og i Sydslesvig. Mens medlemsforum Øst er for medlemmer, som bor øst for Storebælt.

Lærernes Pension tager sig af pensionsordninger for 153.057 lærere, forvalter en formue på godt 146 milliarder kroner og har årlige indbetalinger på over 6 milliarder kroner.

Emner

Målgruppe