Jesper Skorstengaard stopper som formand for Århus Lærerforening

På dagens styrelsesmøde meddelte Jesper Skorstengaard, at han ikke genopstiller som formand ved den kommende generalforsamling.

Efter otte år er det slut.

Århus Lærerforenings førstemand – Jesper Skorstengaard – siger stop. Når medlemmerne mødes til den virtuelle generalforsamling den 11. februar genopstiller han ikke som formand. Det meddelte han i dag til styrelsen i Århus Lærerforening.

- Jeg har brugt lang tid på at tænke over min egen fremtid. Lysten til at kæmpe for medlemmernes arbejdsvilkår er stadig stor, og selv om det kan lyde mærkeligt, så er det lige netop nu, jeg skal stoppe, mens jeg har engagementet og energien, siger han om sin beslutning.

48-årige Jesper Skorstengaard er uddannet lærer og har helt fra begyndelsen været aktiv i Århus Lærerforening – først som tillidsrepræsentant og senere som styrelsesmedlem. Med tiden blev han også valgt som foreningens næstformand, og han har siden 2013 stået i spidsen som foreningens formand.

- Jeg har viet en stor del af mit liv til politisk arbejde for Århus Lærerforenings mange medlemmer, og de sidste otte år har jeg endda fået lov til at stå i spidsen. Uanset hvilken arena jeg har været i, har jeg hver gang mødt op med rank ryg, fordi jeg repræsenterede verdens dygtigste lærere, børnehaveklasseledere og medlemmer i og omkring folkeskolen, lyder der fra Jesper Skorstengaard.

Århus Lærerforening indgik som den første kreds i landet lokale aftaler om arbejdstid efter Folketingets indgreb i lærernes overenskomst i 2013. Siden har lærerkredse rundt om i landet fulgt samme eksempel, og det har været Jesper Skorstengaards klare mål, at aftalerne løbende skulle forbedres. Senest med et loft over de aarhusianske læreres undervisningstimetal. Beslutningen kommer derfor også bag på mange, men det er Jesper Skorstengaards klare oplevelse, at han efterlader Århus Lærerforening et sted, hvor mulighederne er mange:

- Århus Lærerforening har et klart projekt, både fagligt og politisk. Vi skal fortsætte udviklingen af vores lokale aftaler, styrke foreningens tillidsrepræsentanter i deres arbejde og fortsat arbejde for, at folkeskolerne ikke er underfinansierede. Vores lærerkreds er enestående og har vist, at samarbejdssporet og nye veje kan forbedre hverdagen og arbejdslivet for vores medlemmer.

Folkeskolen kan blive bedre

I fremtiden venter der masser af spændende opgaver, og der bliver nok at tage fat på for Jesper Skorstengaards afløser.

- Folkeskolen er altid til debat, men lige nu oplever jeg et momentum og et ønske fra alle parter omkring folkeskolen til at skabe en god skole og en god skoleudvikling i samarbejdets ånd. Jeg glæder mig til at overlade stafetten til en ny formand, der med et meget professionelt sekretariat i ryggen skal fortsætte arbejdet for medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, siger Jesper Skorstengaard.  

Jesper Skorstengaards udmelding betyder, at medlemmerne af Århus Lærerforening skal vælge ny formand ved generalforsamlingen, der finder sted den 11. februar 2021. Generalforsamlingen blev i foråret udskudt grundet covid-19, og skal nu afholdes virtuelt. Udover valg til formand, er der også valg til næstformand og de 10 styrelsesposter i Århus Lærerforening.

For yderligere oplysninger kontakt Århus Lærerforenings pressetelefon på 3089 3119.