Suppleringsvalg til hovedstyrelsen

hst valg supplering (1)
Et hovedstyrelsesmedlem er udtrådt af hovedstyrelsen. Derfor skal der vælges en ny kandidat til pladsen. Valget er netop åbnet, og du kan læse mere om, hvordan du stemmer her.

Suppleringsvalget gælder for den nuværende valgperiode, der løber frem til og med den 31. december 2023. Det er valggruppe 1, der består af lærere, konsulenter, børnehaveklasseledere og ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen, der kan stemme. Afstemningen åbner den 1. marts kl. 9.00 og afsluttes den 10. marts kl. 16.00

Stemmeberettigede medlemmer råder over én stemme ved valget og vil inden valget går i gang modtage en mail med link til stemmesedlen. Det er også muligt at stemme via NemID her https://nemid.assembly-voting.com/dlf-hovedstyrelse

Læs mere om valget og kandidaterne her: Om suppleringsvalg til hovedstyrelsen og kandidater

Fakta: Om hovedstyrelsen
Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer. Herudover indtræder formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds i hovedstyrelsen.

Valggruppe 1 råder over 18 af pladserne i hovedstyrelsen. Det er én af disse pladser suppleringsvalget vedrører.

Se den eksisterende hovedstyrelse her: Om hovedstyrelsen

Målgruppe