Hvis ikke vi hæver skatten, får byens svageste sparekniven for struben: Det ender som det umuliges kunst i folkeskolen

I folkeskolen lærer vi af hinanden, bliver en del af et stærkt fællesskab og får øjnene op for verden omkring os. Grundtanken om folkeskolen er smuk, men nutidens rammer er udfordret af alt for høje krav og en til stadighed voksende mistrivsel blandt eleverne.

Debatindlæg bragt i Aarhus Stiftstidende den 24. november 2022

I over et årti er ressourcerne blevet skovlet ud af folkeskolen, og økonomien er i dag så udhulet, at mange skoler ikke har muligheden for at give eleverne den undervisning og støtte, de har brug for.

Aarhus Kommune bruger i gennemsnit 13.085 kroner mindre pr. elev end gennemsnittet på landsplan. Alene det faktum burde friholde området fuldstændig for besparelser, men det er desværre ikke tilfældet. Kommunens folkevalgte lægger op til yderligere besparelser på 110 millioner kroner på Børn og Unge-området.

Ingen kan se sig fri for at mærke spareknivens knivsæg mod struben, men særligt de svageste elever i vores by vil mærke betydelige forringelser. I specialklasserne vil der komme endnu flere udfordrede elever, mens de voksnes ressourceelastik vil være spændt til bristepunktet. Også på almenområdet vil klassekvotienten være på himmelflugt, mens tiden til den enkelte elev vil styrtdykke. Muligheden for at lave en god differentieret undervisning for alle bliver det umuliges kunst.

Her, helt tæt på høringsfristen for sparekataloget, har der alene til Børn og Unge indfundet sig næsten 1000 høringssvar, som håber at vække politikernes fornuft til live.

Århus Lærerforening er stærkt bekymret for, at skolerne hverken for nuværende eller i fremtiden kan leve op til elevernes retskrav i folkeskoleloven, hvor eleverne reelt får den støtte, de har brug for og krav på. Århus Lærerforening opfordrer derfor Aarhus Byråd til at friholde byens børn og unge og prioritere de nødvendige ressourcer, så langt flere elever får den rette støtte og en god skolehverdag i Aarhus.

Kommuneskatten blev sidst hævet i 2007, og siden er det blevet kutymen på rådhuset, at politikerne ikke vil hæve kommuneskatten, selvom det er det oplagte værktøj at gribe til at for løse byens økonomiske udfordringer. Faktisk gav næsten halvdelen af byens borgere udtryk for, at de var med på at hæve skatten, da vi i den århusianske fagbevægelse tidligere på året spurgte til en mulig skattestigning til trods for inflation og klimakrise.

Når muligheden i det kommende år igen byder sig, så håber vi virkelig, at politikerne finder modet og gør det ansvarlige og øger kommunens indtægt gennem skatten fremfor at slække på livskvaliteten for byens børn og unge.

Kære politikere, borgerne i Aarhus har vist jer vejen – følg den nu!