Arbejdstid

 • Arbejdstid og tjenestefrihed

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/arbejdstid-og-tjenestefrihed 12. marts 2020

  Om arbejdstidsreglerne i Aarhus og om hvornår du har tjenestefri i forbindelse med diverse mærkedage.

 • Urafstemning om arbejdstid-2020

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020 25. august 2020

 • Pixiudgave af lærernes nye overenskomst

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2015/februar/pixiudgave-af-laerernes-nye-overenskomst 17. februar 2015

  Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) blev søndag enige om en ny overenskomst. Lønforbedring og ret til sjette ferieuge er centrale elementer i aftalen. Lov 409 gælder stadig.

 • Skolepædagoger får ny aftale om arbejdstid

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2013/december/skolepaedagoger-faar-ny-aftale-om-arbejdstid 2. december 2013

  Det er slut med centralt fastlagt forberedelsestid og tid til øvrige opgaver for pædagogerne i skolen, hvois medlemmerne stemmer ja til ny aftale.

 • Skolepædagoger får ny aftale om arbejdstid

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2014/februar/skolepaedagoger-faar-ny-aftale-om-arbejdstid 3. februar 2014

  Det er slut med centralt fastlagt forberedelsestid og tid til øvrige opgaver for pædagogerne i skolen, hvois medlemmerne stemmer ja til ny aftale.

 • Ingen stempelure på aarhuskolerne

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2014/august/ingen-stempelure-paa-aarhuskolerne 5. august 2014

  Skolerådmanden i Aarhus ser ingen grund til at tage midler i brug i folkeskolen, som er bedst kendt fra industrien.

 • Arbejdstid - indtil 31. juli 2020

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/arbejdstid-og-tjenestefrihed/arbejdstid-indtil-31-juli-2020 31. oktober 2019

  Aarhusaftalen er gældende fra august 2015

 • Fortsat forældremøder efter skoletid

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2014/april/fortsat-foraeldremoeder-efter-skoletid 2. april 2014

  Skole-hjem-samtaler i skoletiden bliver en realitet i nogle af landets kommuner men næppe i Aarhus Kommune, mener skoleledere, forvaltning og lærerforeningen i Aarhus.

 • Lærerne stemmer klart ja til overenskomst

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2018/juni/laererne-stemmer-klart-ja-til-overenskomst 4. juni 2018

  Tre ud af fire lærere har stemt ja, selvom de ikke fik en arbejdstidsaftale. Dermed går et kommissionsarbejde nu i gang.

 • Konsulenter

  Sti: https://aalf.dk/om-aalf/medarbejdere-i-aalf/konsulenter 25. april 2017

  Århus Lærerforenings konsulenter har ekspertise indenfor flere felter herunder:


 • Her vises 1 til 10 ud af 123

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner