Drop de nationale test

Nationale Tests
Århus Lærerforening har længe råbt op om, at de nationale test skal aflyses. Foreningen håber, at regeringen vil lytte til den massive kritik og skrotte de nationale test.

- Når alle elever er tilbage i skolerne, er der brug for at al tid bruges til at samle op på både elevernes trivsel og den faglige undervisning. Derfor giver det ikke mening, at lærerne skal spilde energi og tid på at afholde de nationale test – der for øvrigt er fyldt med fejl og mangler, lyder det fra formand for Århus Lærerforening Dorthe Ryom Fisker.

Århus Lærerforening er ikke alene med kritikken af de nationale test. Foruden Aarhus Kommunes Børne- og Ungerådmand Thomas Medom presser politikere i Odense og København også på for at få regeringen til at ændre beslutningen om, at alle skoleelever i år skal gennemføre alle nationale test i forbindelse med genåbningen af skolerne.

- Jeg håber, at den massive kritik fra lærerkredse og kommuner kan være med til at rykke holdningen hos regeringen. Folkeskolen befinder sig i en hel ekstraordinær situation på grund af coronaepidemien. Lærerne ved godt, hvor energien skal lægges, og upræcise test er en forkert prioritering midt i en coronatid, siger Dorthe Ryom Fisker.

Sidste år var det kun de 20 procent dårligst præsterende skoler samt en stikprøve i en bred vifte af klasser, der skulle gennemføre de nationale test. Men stikprøvemodelen var kun planlagt til ét år, så de obligatoriske nationale test skal nu igen gennemføres i fuld skala, indtil et helt nyt system kan tages i brug. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) forklarer, at de nationale test efter regerings opfattelse er ekstra vigtige i år, fordi der er brug for et samlet overblik over det faglige efterslæb hos eleverne. Men den begrundelse giver formanden for Århus Lærerforening ikke meget for, og appellerer til at regeringen skal genoverveje beslutningen.

Et stort flertal i byrådet i Aarhus er for at kommunen skal ansøge ministeriet om fritagelse. Den endelige vedtagelse besluttes på byrådsmødet den 10. marts. Eleverne skal dog først testes, når de er vendt fysisk tilbage på skolerne, skriver ministeriet, som på forhånd har gjort testperioden længere end normalt.

Læs Århus Lærerforenings resolution om at skrotte de nationale test her. 

Emner

Målgruppe