Undervisning

 • Alle børn har ret til undervisning - kampagne

  Sti: http://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/kampagne_alle-boern-har-ret-til-undervisning-i-folkeskolen-_ogsaa-flygtningeboern 4. maj 2016

 • Understøttende undervisning fungerer ikke

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2015/januar/understoettende-undervisning-fungerer-ikke 26. januar 2015

  Brug timerne fra understøttende undervisning på forberedelse og en kortere skoledag, lyder det fra chefredaktør.

 • Gentænk jeres undervisning

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2017/april/forsoeg-med-kortere-skoledage 5. april 2017

  Undervisningsministeren udsender i dag et brev til kommunalbestyrelserne om, at de kan ansøge om, at deres lokale folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som får mulighed for at afkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb.

 • Alle har ret til pisse dårlig undervisning!

  Sti: https://www.dlfodsherred.dk/nyheder/2018/januar/fraktion-4-aarsplan-og-teatertur 8. august 2018

  Kom og debattér med Alexander von Oettingen om dannelse og undervisning.

 • Nej til GYM10

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2016/september/nej-til-gym10 7. september 2016

  Undervisningsministeren har sagt nej til at give Aarhus Kommune dispensation til at lade gymnasier stå for undervisningen i 10. klasse.

 • Holme Skole indfører to-voksenordning

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2016/februar/holme-skole-to-voksenordninger 10. februar 2016

  Holme Skole har som den første skole i Aarhus vekslet understøttende undervisning til lektioner med to voksne. Godt initiativ, lyder det fra Århus Lærerforening.

 • Skolen bliver mindre pølsefabrik

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2014/august/skolen-bliver-mindre-poelsefabrik 11. august 2014

  Hvis reformen lykkes, bliver der bedre tid til at give den enkelte elev den rette undervisning, mener formanden for skolelederne i Aarhus.

 • Arbejdstidsaftale pr. 1. august 2020

  Sti: https://aalf.dk/arbejdsliv/arbejdstid-og-tjenestefrihed/arbejdstidsaftale-pr-1-august-2020 31. oktober 2019

  Ny aftale pr. 1. august 2020: Lærerne i Aarhus får sikret tid til forberedelse.

 • Lad skolerne selv bestemme

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2015/december/undersoettende-undervisning-tovoksenordninger 15. december 2015

  SF vil lade skolerne veksle alle de understøttende timer til lektioner med dobbeltbemanding i undervisningen

 • Sparet lærerløn skal blive på skolerne

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2013/april/sparet-laererloen-skal-blive-paa-skolerne 24. april 2013

  Enhedslisten vil sikre, at sparede lærerlønninger bliver på skolerne efter lockouten. Byrådsflertal bakker op.


 • Her vises 1 til 10 ud af 365

Udvalgte emner