Generalforsamlinger GF 2024

Rikke Gierahn Andersen - Valgoplæg - GF 2024

RikkeGierahnAndersenGF24
Gennem samarbejde kan vi skabe mærkbare og holdbare resultater.

Jeg genopstiller til Styrelsen, fordi jeg har en dybfølt ambition om, at vi kan forandre den århusianske folkeskole til det bedre - og forbedre arbejdsmiljøet og vilkårene for jer medlemmer ansat i og omkring folkeskolen.

Med seneste udmeldinger fra Christiansborg kan vi se frem til øget selvbestemmelse på de enkelte skoler - og mere analog undervisning. Skolerne skal gribe mulighederne for selv at prioritere og vælge de vigtige lokale løsninger, men det forudsætter byrådets accept og absolut nødvendig finansiering af økonomisk råderum, herunder genopretning af adgang til undervisningsmidler!

Alt for mange lærere oplever arbejdsbetinget stress i en hverdag hvor de komplekse inklusionsopgaver, følelsesmæssige krav og højt arbejdstempo fylder. Tiden til at planlægge varieret undervisning er helt utilstrækkelig. Det arbejdspres skal vi gøre noget ved i fællesskab.

Styrelsen har derfor valgt 2024 som arbejdsmiljø-år, hvor medlemmernes arbejdsmiljøforhold prioriteres særligt højt på vores fagpolitiske dagsorden.  Med afsæt i inspirationsdag for alle ÅLF arbejdsmiljørepræsentanter skal det forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde lokalt sættes i fokus.

Der er brug for både at gøre det mere attraktivt at blive lærer og forblive i jobbet.

Med din opbakning på generalforsamlingen er jeg klar til at tage fat 😊