Generalforsamlinger GF 2024

Søren Hansen - Næstformand - Valgoplæg - GF 2024

SørenHansenGF24
Folkeskolen er den vigtigste samfundsinstitution vi har tilbage. Det er her forskellige samfundslag mødes. Det er her vi danner og uddanner de kommende generationer. Det er her mennesker bliver til.

Derfor bekymrer det mig inderligt, at både almen- og specialområdet er stærkt underfinansieret i Aarhus. De manglende ressourcer danner en urimelig ramme om folkeskolen, hvor forudsætninger for at lykkes generelt og ikke mindst inkludere alle børn er tæt på umulige.

Hvis skolerne skal løfte opgaven med inklusion gennem Bredere Børnefællesskaber, så kræver det massive investeringer. Der SKAL være tid og overskud til en velforberedt undervisning med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, fællesskabet og gode relationer. Det kræver, at vi får løftet almenområdet, sikret den nødvendige kompetenceudvikling, og at vi får udnyttet de kompetencer, som vores medlemmer i de mindre medlemsgrupper kan bidrage med.

Som næstformand for Århus Lærerforening vil jeg gå forrest med budskabet om, at der SKAL investeres i folkeskolen. Der er mange, der gerne vil være med til at præge skolens udvikling, men ikke ret mange, der vil investere i folkeskolen. Regeringens folkeskoleudspil og en ny læreruddannelse med øget praktik er glimrende eksempler på, at politikerne har masser af ambitioner, men ikke viljen til at prioritere de nødvendige investeringer.

Gennem mit arbejde i Studierådet på Læreruddannelsen i Aarhus og Uddannelsesudvalget har jeg været med til at kvalificere indholdet i den ny læreruddannelse. Når finansieringen af den øgede praktik er forhandlet på plads, kan vi også i fremtiden sikre dygtige lærere på de aarhusianske skoler.     

Med engagement, mod og vilje til at gøre en forskel for medlemmerne genopstiller jeg som næstformand for Århus Lærerforening. Jeg vil repræsentere medlemmernes mangfoldighed, så uanset om du er lærer, børnehaveklasseleder eller har en specialfunktion, så vil jeg arbejde for at skabe bedre arbejdsmiljø og gode vilkår for ALLE medlemmer af Århus Lærerforening.