Generalforsamlinger

GF 2022

GF 2022
Generalforsamling i Århus Lærerforening - afholdes den 11. marts 2022 på Centralværkstedet med efterfølgende fest.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Generalforsamlingen afholdes fredag den 11. marts 2022 klokken 16.30 - cirka 20.00 på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C.

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1. Valg af dirigent.
2a. Vedtagelse af forretningsorden.
2b. Valg af referent.
2c. Valg af stemmeudvalg.
3. Formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Regnskab for Århus Lærerforening.
5a. Regnskab for Særlig Fond.
6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
7. Budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg jævnfør vedtægternes § 12.
a) Valg af formand.
b) Valg af næstformand.
c) Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter.
d) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Valg jævnfør § 13.
10. Eventuelt.

Der gøres opmærksom på, at der vælges revisor og revisorsuppleant.


Fest efter generalforsamlingen

For første gang i lang tid inviterer Århus Lærerforening igen til medlemsfest efter generalforsamlingen med middag og livemusik. Kom og vær med!

Det forventes, at generalforsamlingen er afsluttet kl. ca. 20.00, og umiddelbart herefter starter medlemsfesten.

Spisning, musik og dans
Prisen for spisning og fest er kun 175,- kroner. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men det er muligt at købe øl, vin, vand og drinks til favorable priser. Da der er et begrænset antal billetter til salg, er det først til mølle. 

Kontakt din TR for køb af billet.

Sidste frist for køb af billet er onsdag den 2. marts 2022. Tilmeldingen er bindende.