Generalforsamlinger GF 2022

Charlotte Ipsen - Valgoplæg 2022

CharlotteIpsen2022

Sammen om at skabe forbedringer

Jeg vil arbejde for, at vi fortsætter ad den vej, vi med det nye formandskab er lykkedes med at slå ind på: En ændret organisering, hvor kredsstyrelsen i højere grad både tager ansvar og sætter sig selv og medlemmerne i spil. Vi skal bruge foreningens ressourcer rigtigt; både de økonomiske og menneskelige ressourcer.

Vi skal lytte mere til medlemmernes erfaringer. Blandt andet ved at skabe mulighed for at deltage i faglige interessefora. Selvfølgelig, hvor det har relevans at få input og sammen drøfte pædagogiske og fagpolitiske prioriteringer. Det kan eksempelvis være på inklusionsområdet med erfaringer fra Nestklasser, specialklasser og mellemformer. Eller organisering af undervisningen på dsa-området. Det skal også være en naturlig proces at indhente viden fra de tillidsvalgte om konkrete lokale erfaringer med forskellige “løsninger” lige fra udmøntningen af “Kendte voksne” til SLF.

Vi skal tage fat på at vende udviklingen på flere af de områder, hvor udfordringerne er størst: APV-målinger, der blandt andet peger på mange “unødvendige arbejdsopgaver”, den alt for svære inklusion og udfordringerne med den gennemgribende digitalisering. Og ikke mindst dårlig ledelse, herunder alt for meget top-down styring. 

Gode resultater er dem, vi opnår sammen.