Generalforsamlinger GF 2022

Nikolaj Thomsen - Valgoplæg GF 2022

NikolajThomsen2022
Vores fagforening - tættere på medlemmerne

Ønsker du en fagpolitisk engageret kollega, som gennem konstruktiv dialog, nysgerrighed, nytænkning og lytten med stor opmærksomhed på medlemmernes stemme, så læs videre om, hvad jeg vil arbejde for i styrelsen.

Inklusion SKAL på dagsordenen ikke kun i tale men også i konkrete i handlinger. Vi skal nytænke samarbejdsstrukturen med PPR. For mange ressourcer bruges i dag for langt væk fra børnene til vejledning og evalueringsmøder. Skolepsykologer skal i højere grad snakke med børnene og ikke kun om børnene.

At sikre det gode arbejdsmiljø handler ikke kun om mere tid og penge, men også om at opgaverne skal opleves meningsfulde. Derfor skal vi arbejde for at skolerne selv kan vælge pædagogiske indsatsområder, der giver mening.

Skolernes udvikling besluttes bedst ude på skolerne og ikke af top-down styrede forvaltningsprojekter. At benytte centrale tiltag som SLF skal være et tilbud og ikke et krav.

Derfor er det vigtigt, at vi i foreningen, på forkant, arbejder for, at skolerne får mulighed for at bruge de politisk lovede frihedsgrader. 

Styrelsen skal bl.a. ved genforhandling af Aarhusaftalen være i tættere kontakt med medlemmerne ude på skolerne, som ved hvilke justeringer, der vil gøre en forskel i hverdagen.