Generalforsamlinger

GF 2023

GF23
Kom til ÅLFs årlige politiske højdepunkt - Generalforsamlingen den 17. marts 2023 i Hermans i Tivoli Friheden med efterfølgende fest.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Generalforsamlingen afholdes fredag den 17. marts 2023 klokken 16.30 - cirka 19.00 i Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1.       Valg af dirigent.
2a.     Vedtagelse af forretningsorden.
2b.    Valg af referent.
2c.     Valg af stemmeudvalg.
3.       Formandens beretning og debat.
4.       Indkomne forslag.
5.       Regnskab for Århus Lærerforening.
5a.     Regnskab for Særlig Fond.
6.       Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
7.       Budget og fastsættelse af kontingent.
8.       Eventuelt.

Endelig dagsorden udsendes til arbejdspladserne senest 8 dage før afholdelse af ge­neralforsamlingen.

Eventuelle forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden i hænde senest fredag 3. marts 2023 kl. 10.00.

Kom og deltag i debatten.

Dørene åbner kl. 16.00 for indskrivning (registrering) til generalforsamlingen. 


Fest efter generalforsamlingen
I forbindelse med Århus Lærerforenings generalforsamling den 17. marts inviterer vi endnu engang dig og din kollega til medlemsfest. Både generalforsamling og fest afholdes på Hermans i Tivoli Friheden, hvor der spilles op med livemusik efter middagen. Så kom og vær med!

Det forventes, at generalforsamlingen er afsluttet kl. ca. 19.00, og efter en kort omstilling starter medlemsfesten.

Spisning, musik og dans
Vi ses til en hyggelig og ikke mindst festlig afslutning på en spændende dag. Prisen for spisning og fest er kun 175,- kroner. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men det er muligt at købe øl, vin, vand og drinks bl.a. på klippekort, og der vil i løbet af aftenen være Happy Hour.

Sidste frist for køb af billet er onsdag den 1. marts 2023. Tilmeldingen er bindende.

 

Beretning 2022

Thumbnail - Beretning GF 2023

Plakat - GF 2023

Thumbnail - Plakat GF2023

Menu - GF 2023

Thumbnail - Menu GF2023