Generalforsamlinger

GF 2024

GF 24
Kom og stem på styrelseskandidaterne til den næste to-årige valgperiode. Generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 8. marts 2024 i Hermans i Tivoli Friheden med efterfølgende fest.

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ÅRHUS LÆRERFORENING, DLF - KREDS 133

Generalforsamlingen afholdes fredag den 8. marts 2024 klokken 16.30 - cirka 20.00 i Hermans, Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C.

ENDELIG DAGSORDEN (ifølge vedtægternes § 9):

1.        Valg af dirigent.
2a.      Vedtagelse af forretningsorden.
2b.      Valg af referent.
2c.      Valg af stemmeudvalg.
3.        Formandens beretning og debat.
4.        Indkomne forslag.
5.        Vedtægtsændringer.
6.        Regnskab for Århus Lærerforening.
6a.      Regnskab for Særlig Fond.
7.        Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer.
8.        Budget og fastsættelse af kontingent.
9.        Valg jævnfør vedtægternes § 12.
           a)  Valg af formand.
           b)  Valg af næstformand.
           c)   Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter.
           d)  Valg af revisor og revisorsuppleant.
10.      Valg jævnfør § 13.
11.      Eventuelt.

Den endelige dagsorden udsendes til arbejdspladserne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der gøres opmærksom på, at der skal vælges revisor og revisorsuppleant.

Eventuelle forslag til dagsordens punkt 4 skal være formanden i hænde senest fredag den 23. februar 2024 kl. 10.00.

Følgende har meldt deres kandidatur til styrelsen:


Fest efter generalforsamlingen
I forbindelse med Århus Lærerforenings generalforsamling den 8. marts inviterer vi endnu engang dig og din kollega til medlemsfest. Både generalforsamling med valg til styrelsen og fest afholdes på Hermans i Tivoli Friheden, hvor der spilles op med livemusik efter middagen. Så kom og vær med!

Det forventes, at generalforsamlingen er afsluttet kl. ca. 20.00, og efter en kort omstilling starter medlemsfesten.

Spisning, musik og dans
Vi ses til en hyggelig og ikke mindst festlig afslutning på en spændende dag. Prisen for spisning og fest er kun 175,- kroner. Drikkevarer er ikke inkluderet i prisen, men det er muligt at købe øl, vin, vand og drinks.

Husk der er et begrænset antal billetter til salg, så det er først til mølle.

Sidste frist for køb af billet er mandag den 19. februar 2024. Tilmeldingen er bindende.

Kontakt din TR for køb af billet.

Medlemmer med allergener – eller med ønske om et vegetarisk alternativ - bedes selv kontakte ÅLF i forbindelse med køb af billet senest mandag den 19. februar.