Generalforsamlinger GF 2024

Mette Mejdal Wolff - Valgoplæg - GF 2024

MetteMejdalWolffGF24

Kære lærerkollega

Jeg stiller op til styrelsen i Århus Lærerforening, fordi jeg gerne vil sige tak - men nej tak!

Ikke flere velmenende klap på skulderen som tak for den ekstra indsats.
Jeg vil have ordnede og ordentlige arbejdsvilkår for mine kolleger og mig selv.

Jeg vil have ro, renlighed og regelmæssighed tilbage!

Ro til at passe mit arbejde. Ro til at udvikle mig som lærer der, hvor JEG er! Ikke flere politiske skåltaler og pædagogiske modeluner.

Renlighed i form af rene linjer - Der skal ikke være tvivl om lærerens kerneopgave! Min faglighed er en LÆRERS!

Regelmæssighed - Der skal være større tiltro til at folkeskolens lærere kan planlægge, udføre og evaluere deres undervisning uden test og tilsyn.

Derfor skal vi have kompetencerne, tiden og ressourcerne til dette. 

Skolens ressourcetildeling og kompleksiteten som lærerjobbet i dag rummer, harmonerer dårligt med de skiftende politiske målsætninger, forældrenes ønsker/krav og elevernes behov.

Jeg ønsker at være med til at løse nogle af de udfordringer som dette medfører.

Jeg håber meget på din stemme den 8. marts.