Generalforsamlinger GF 2024

Matilde Winding Madsen - Valgoplæg - GF 2024

MatildeWindingMadsenGF24

Jeg vil arbejde for:

  • Arbejdsvilkår der passer til livets faser. 
  • Tid til kerneopgaven.
  • Stress og høje følelsesmæssige krav skal mindskes.

En god begyndelse på arbejds- og lærerlivet er helt afgørende for de nyuddannede lærere. Jeg vil arbejde for, at de nyuddannede lærere får den støtte, der er brug for med fokus på mentorordning, efteruddannelse og en udvidelse af forløbet ”Fundament til dit Lærerliv”, så flere nyuddannede får denne mulighed.

Men det er ikke kun begyndelsen af lærerlivet, som skal være god. Der skal være plads til, at hverdagen kan ændre sig, hvis familielivet kræver det, eller tilværelsen ændrer sig. Lærere der nærmer sig seniortilværelsen skal have mulighed for flere seniorfridage eller at gå ned i tid med fuld pension, som vi kan se, lignende faggrupper har forhandlet sig til.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan have alvorlige konsekvenser for lærernes helbred, hvor mange oplever at gå ned med stress. Der er brug for et øget fokus på, hvordan vi mindsker følelsesmæssige belastninger i jobbet. Det handler om, at skolerne tildeles en økonomi, så det er muligt at sætte to lærere på, have færre elever i klasserne og øge forberedelsestiden. Dette må og skal til stadighed være noget lærerforeningen arbejder på.