Generalforsamlinger GF 2024

Lars Korsholm Bojesen - Valgoplæg - GF 2024

LarsKorsholmBojesenGF24

Jeg har været ansat på Langagerskolen i 10 år, hvor jeg også er TR. 

Med en stemme på mig får du en repræsentant med fingre og hjerte i specialområdet. Det er tydeligt, hvor meget mere specialområdet fylder for alle lærere i dag end for 10 år siden. Og det kan undre, at politikerne i byen finder det rimeligt at blive ved med at spare på folkeskolen, hvilket både går ud over almen- og specialområdet.

Igennem årene er der forsøgt med diverse tiltag: Nest-klasser, klyngesamarbejde, bredere børnefællesskaber etc. er alle tiltag, der kræver mere af alle lærere, for det påvirker hele skolens hverdag. Der skal være plads til alle børn i skolen, men det må og skal foregå på en forsvarlig måde.

Skal det være rart at gå på arbejde som lærer, skal der være de rammer til rådighed, som sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø. Med min erfaring fra specialområdet håber jeg, at jeg kan bidrage til flere gode ideer, der skaber det gode arbejdsmiljø på hele skolen.

Fundamentet for at have indflydelse som fagforening er stor medlemsprocent og aktive medlemmer. Derfor vil jeg også lægge arbejde i at fastholde og udvide medlemstallet, så vi fortsat har en stærk stemme hos politikerne.