Generalforsamlinger GF 2024

Nikolaj Thomsen - Valgoplæg - GF 2024

NikolajThomsenGF24
Fagpolitik som kan mærkes ude på skolerne.

Jeg stiller op med en vision om at skabe en levende fagforening, hvor medlemmernes udfordringer og ideer omsættes til fagpolitiske handlinger, der gør en reel forskel på skolerne.

Vi står overfor en udfordrende tid, hvor hverken lokal- eller landsdækkende politikere prioriterer flere ressourcer til vores skoler. Vi må finde handlemuligheder inden for de rammer, vi har.

Jeg vil arbejde for en ændring af vores skolesystem, der lider under verdens længste skoledag. Ved at forkorte skoledagen markant og fastholde de nuværende ressourcer til de lange dage, kan vi skabe plads til initiativer som to-lærertimer, der vil styrke både arbejdsmiljøet og børnenes trivsel, uden at kræve ekstra ressourcer fra politikerne.

Inklusion er en udfordring, som vi ikke kan løse alene på skolerne. Vi har brug for en skolepsykolog ude på skolerne, som kan arbejde forebyggende og have den direkte kontakt med elever, forældre og lærere for derigennem at skabe positive relationer og tillid.

Jeg vil arbejde for en mere proaktiv tilgang til kommunale initiativer som mellemformer og plus-klasser, hvor skolerne får større frihed til selv at vælge de pædagogiske tiltag, der passer bedst til deres behov.

Vi har verdens vigtigste arbejde, men for at lykkes, har vi brug for bedre rammer.