Generalforsamlinger GF 2022

Jesper Hejndorf - Valgoplæg GF 2022

JesperHejndorf2022
Trygge og forbedrede arbejdsforhold

Nogle af os bliver ind imellem fanget i den fase af arbejdslivet, vi befinder os i. 

Unge og mere erfarne kolleger støder fx ind i arbejde-/familiekonflikter, mens de ældste medarbejdere kan have svært ved at overkomme hele arbejdsopgaven.

At få arbejdsfri til omsorg eller reduktion i mængden af opgaver, er kun sjældent muligt – og da slet ikke uden løntræk/-reduktion. 

Vi bør kunne forvente et trygt arbejdsliv lige til klokken ringer ud fra den allersidste undervisningslektion.  

Selvom unge nyuddannede lærere i Aarhus er nede på et maksimalt lektionsantal på 24 om ugen, og de mere erfarne har et makstal på 26, så er der stadig forhold, som trænger til udvikling og et markant løft. Derfor vil jeg rette blikket mod muligheder for: 

  • Forbedrede forhold, der forebygger arbejde-/familiekonflikter.  
  • Styrkelse af pensionsopsparingen for lavanciennitets kolleger med et langt arbejdsliv foran sig. 
  • Genindførelse af ordning, der tager toppen af arbejdstiden for kolleger, der er i den sidste fase af arbejdslivet. 
  • Kollektiv lønsikring med høj arbejdsløshedsydelse, hvis man bliver afskediget fx på baggrund af et langvarigt sygdomsforløb.

Som genvalgt styrelsesmedlem vil jeg derfor både have særligt fokus på forbedrede forhold i alle af arbejdslivets faser og på økonomien som foreningens kasserer.