Generalforsamlinger GF 2022

Lars Spanggaard Jensen - Valgoplæg GF 2022

LarsSpanggaardJensen2022
Er Århusaftalen vigtig for Børn og Unge?

Århus Lærerforening blev lovet et redskab for de tillidsvalgte til et bedre overblik over de enkelte skolers økonomi. Dette redskab skulle være tilgængelig til dette års Bilag 1 drøftelser. Det er ikke kommet på trods af, at jeg flere gange har efterspurgt dette, og nu er Bilag 1 drøftelserne i gang. Hvor svært kan det være?

Der tildeles penge i 6 puljer: Almen-undervisning, Specialundervisning, Ledelse/administration, Bygningsdrift og Dansk som andetsproget. 6 tal hvor forskellen på det tildelte beløb, og ledelsens budgetterede beløb står ved siden af hinanden. Der skal være gennemskuelighed og medindflydelse på prioriteringerne.

Arbejdsmiljøet på skolerne har bl.a. været udfordret af IT, kopimaskiner, prøveændringer og undervisningsplatforme. Det dur ikke, at man altid skal have en undervisningsplan B, fordi lortet ikke virker. Det dur ikke, at platforme ændres/skiftes midt i skoleåret uden tilløb, så 9. klasserne skal starte forfra med 5 måneder til afgangsprøven. Det dur ikke, at der ikke afsættes tid til kurser til lærerne/børnehaveklasselederne, når vi får nye IT-værktøjer, men i stedet skal se selvhjælpsvideoer i forberedelsestiden.

Jeg vil fortsat kæmpe for forbedring af Aarhusaftalen, Arbejdsmiljøet og at Børn og Unge lever op til deres ansvar og viser, at de prioriterer Aarhusaftalen.