Generalforsamlinger GF 2022

Kenneth Lindbirk Thomassen - Valgoplæg GF 2022

KennethLindbirkThomassen2022

Arbejdsmiljø - vi må kunne forvente et trygt og ordentligt arbejdsmiljø, men mange af os oplever til tider, at vi bliver belastet af unødvendige opgaver og får følelsen af at blive brugt som mental skraldespand. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og derfor vil jeg fortsat arbejde for at forbedre vores arbejdsmiljø og være arbejdsmiljøets stemme i fagforeningen.

Tid på opgaven - Alle medlemmer har udført et kæmpe arbejde under corona. Corona har udpenslet hvorfor det er så vigtigt med ordentlige rammer. Alle større opgaver skal der afsættes tid til. Tid på de opgaver der forventes, at man løser kvalificeret. Ikke mere udenomssnak eller andre spareøvelser, men ordentlige rammer for de opgaver vi løser.

Livsfaser - Vi går som medlemmer gennem forskellige livsfaser. Medlemmer med små børn føler sig ofte presset, når deres børn bliver syge. Vi skal have mere fleksibilitet, så vi kan få tingene til at hænge sammen. Med udsigten til et langt arbejdsliv skal vi have fokus på en styrkelse af seniorordningen, så man har mulighed for at nedsætte arbejdstiden uden lønnedgang i den sidste fase af arbejdslivet. Derudover styrkelse af fritvalgsordning og fleksibel pensionsindbetaling, så man i højere grad har indflydelse på, hvor meget man kan spare op til pension.