Generalforsamlinger GF 2022

Vær med i foreningens politiske arbejde

Stil op til styrelsen GF 2022
Vil du repræsentere dine kolleger, blande dig i skolepolitikken og være med til at sætte kursen for din forening? Så grib chancen nu og stil op til styrelsesvalg i Århus Lærerforening den 11. marts!

Der er valg til formand, næstformand og kongresdelegerede/styrelse på Århus Lærerforenings generalforsamling den 11. marts 2022.

Valget gælder for 2 år fra 1. april 2022. Styrelsen holder møder om torsdagen, og der ydes frikøb.

Som styrelsesmedlem i Århus Lærerforening bliver du en del af foreningens politiske arbejde. Styrelsen udøver og træffer konkrete beslutninger om foreningens politik efter den overordnede linje, som generalforsamlingen fastlægger. Styrelsen forsøger herigennem at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.

Du kan få bragt dit valgoplæg på Århus Lærerforenings hjemmeside. Valgoplægget må være på max 200 ord og evt. medfølgende foto skal være i høj opløsning (300 dpi). ÅLF tilbyder at tage billedet, kontakt Morten Krogsholm på mofk@dlf.org
Deadline for indsendelse af valgoplæg og foto er den 23. februar 2022 kl. 12.00. 

Materialet skal sendes til sekretær Tania Madsen på tama@dlf.org. Og ønsker du mere information om styrelsens arbejde, kan du kontakte næstformand Søren Hansen på shns@dlf.org eller mobil 3029 5071. 

Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde sit kandidatur helt op til selve generalforsamlingen.

Dorthe Ryom Fisker og Søren Hansen genopstiller til henholdsvis formands- og næstformandsposten. Derudover er der valg til 11 kongresdelegerede/10 styrelsesposter, hvor nedenstående styrelsesmedlemmer genopstiller

  • Charlotte Ipsen, Elsted Skole
  • Flemming Pedersen, Kragelundskolen
  • Jesper Hejndorf, Katrinebjergskolen
  • Kenneth Lindbirk Thomassen, Tranbjergskolen
  • Lars Spanggaard Jensen, Sabro-Korsvejskolen
  • Rikke Gierahn, Højvangskolen
  • Troels Søgaard Pedersen, Elsted Skole
  • Nikolaj Thomsen, Skåde Skole
  • Dorthe Krejlgaard Nielsen, Viby Skole

Danmarks Lærerforenings kongres
Århus Lærerforening har 13 delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres. Det betyder, at samtlige medlemmer af styrelsen i Århus Lærerforening også er kongresdelegerede.