Generalforsamlinger GF 2022

Tine Nørregaard Jacobsen - Valgoplæg GF 2022

TineNørregaardJacobsen2022

Tine Nørregaard Jacobsen, TR for Børn og Unge-konsulenter. Konsulent i Pædagogik, Undervisning og Fritid (PUF).

Mistrivsel blandt børn og unge er desværre stærkt stigende. Det presser medarbejderne på arbejdspladserne. Skolernes muligheder for at skabe læringsmiljøer, hvor alle oplever at være en del af fællesskabet, skal styrkes. Jeg vil arbejde for bedre muligheder for systematisk at sætte tidligt ind ved tegn på manglende faglig udvikling eller mistrivsel; og for klare arbejdsgange, for arbejdet med udfordrede børn.

Stigende kompleksitet i jobbet presser arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser. Jeg vil arbejde for et mere bæredygtigt arbejdsmiljø. Der skal være gode introforløb for nyuddannede og forbedrede forhold for vores ældre kollegaer, så også de kan gå glade på arbejde. Der skal være bedre mulighed for kompetenceudvikling, så alle medarbejderes kompetencer står mål med de mange og komplekse opgaver, der skal løses.

Med mig i styrelsen får I en repræsentant for De Mindre Medlemsgrupper – dvs. de ca. 10 % af ÅLF’s medlemmer, der er ansat andre steder end i folkeskolen. En stemme på mig vil sikre det brede medlemsdemokrati, der favner alle medlemmer. Med mangeårig erfaring som lærer og skolekonsulent og som tillidsvalgt blandt De Mindre Medlemsgrupper kan jeg i kraft af de mange forskellige berøringsflader, denne gruppe har til folkeskolen, bibringe nye og vigtige perspektiver ind i styrelsesarbejdet.