Generalforsamlinger GF 2022

Flemming Pedersen - Valgoplæg GF 2022

FlemmingPedersen2022

Jeg vil arbejde for, at ÅLF kommer tættere på medlemmerne. Det skal være mere synligt, hvordan din fagforening arbejder for dine interesser og behov. Det skal blandt andet ske ved, at styrelsesmedlemmerne kommer til faglig klub på arbejdspladserne. Der skal satses på mere direkte og tilgængelig kommunikation.

Vores arbejdstidsaftale skal forbedres, så der bliver bedre muligheder for at prioriterer tid til alle opgaver. Alt for mange medlemmer oplever, at der ikke er den fornødne tid til at løse de mange opgaver lærerarbejdet kræver. Tid til både de helt dagligdags opgaver, men også til de centrale projekter der sættes i værk fra bla. Børn & Unges side. Det er på tide, at der saneres i projekterne. Det er lærerfagligheden, der er centrum for folkeskolens udvikling.

Lærerforeningen skal arbejde for, at der kommer flere to-lærertimer, samt at klassekvotienten kan sættes ned. Det kan være med til at lette presset fra inklusionsopgaven.

På centralt plan i forhold til DLF vil jeg arbejde for, at vi får set vores lønsystem efter i sømmene, så medlemmerne får en mærkbar lønudvikling gennem hele arbejdslivet.

Jeg tager udgangspunkt i medlemmernes stemme og vil gerne tage del i det politiske ansvar og opgaver styrelsen skal tage.

Flemming Pedersen, Kragelundskolen.