Generalforsamlinger GF 2022

Dorthe Krejlgaard Nielsen - Valgoplæg GF 2022

DortheKrejlgaardNielsen2022

Mærkesager:

  • Et meningsfuldt arbejdsliv
  • Digitalisering
  • Inklusion

Det gode arbejdsliv er meningsfuldt. Derfor er fagpolitik og arbejdsmiljø fundamentale kamppladser for mig. Jeg vil fortsat arbejde for gennemsigtighed om fastsatte krav og rammer gennem Aarhusaftalen og ikke mindst din opgavebeskrivelse. Jeg vil også stille skarpt på arbejdet med skolens APV. Det skal være et fremadskuende arbejdsredskab på skolen, i Styrelsen og i B&U. Det handler om et meningsfuldt arbejdsmiljø. 

Digitaliseringen af vores arbejdsdag er tiltagende. Derfor skal de platforme, vi bruger, være funktionsdygtige og stabile. Vi skal have bedre tid til implementering og mere vejledning i digitale kompetencer, og når platformene skal vælges, skal vi være en del af en kritisk-konstruktiv udvælgelsesproces.

Inklusion kræver ressourcer. Derfor vil jeg holde byrådspolitikerne op på, at økonomien til inklusionsopgaven skal opprioriteres. Klassekvotienterne skal ned, pladsmangel skal forbedres, frihed til to-lærertimer skal i fokus, og sprogprøver skal være meningsfulde. Skal vi lykkes med opgaven, så er det altafgørende, at vores handlemuligheder i inklusionsarbejdet bliver forbedret.

Jeg er fagpolitisk meningsdanner.

Følg mig på:

  • Facebook
  • LinkedIn

Om mig: Lærer på Viby Skole, tidligere på Center-10, tidligere AMR & TRS. Meningsdanner, Cand. Pædagogisk Filosofi, styrelsesmedlem siden 2020 og helt tosset med fagpolitik.