Generalforsamlinger GF 2022

Dorthe Ryom Fisker - Formand - Valgoplæg GF 2022

DortheRyomFisker2022
Der blæser nye politiske vinde, ikke mindst for folkeskolen. De vinde skal fylde sejlene hos Århus Lærerforening.

Udtømningen af folkeskolens ressourcer skal være en saga blot. I snart et årti har vi kigget ind i en virkelighed, hvor balancen mellem krav og ressourcer har været ikke-eksisterende. Det, på trods af utallige beretninger og billeder leveret direkte fra hverdagen, og med specialrapporter, arbejdsmiljøundersøgelser og ekspertudsagn, der tilsammen har råbt op om, at vores fælles folkeskole er på en skæv kurs. Folkeskolens stærke fundament har slået store revner.

Som formand for Århus Lærerforening vil jeg gå forrest med budskabet om, at der nu SKAL flere penge til at løse opgaven i folkeskolen - det er den nye realisme!

I januar sagde vi goddag til et nyt byråd, og vi har i Århus Lærerforening allerede budt flere af de nye ansvarlige politikere velkommen. Nu skal valgkampsløfterne fra de politiske partier omsættes til virkelighed. Vi står, som fagprofessionelle på alle områder, klar med viden og konstruktive bidrag til, at beslutningerne har sit udgangspunkt præcist der, hvor opgaven skal løses.  

Som din formand i Århus Lærerforening vil jeg fortsat arbejde for at bringe foreningen tættere på dig. Du og dine kolleger skal inddrages i de fagpolitiske processer. Udgangspunktet for retningen og politikken i foreningen skal være den dagligdag medlemmerne står i på skoler og arbejdspladser.

Uhensigtsmæssige centrale tiltag og nye politiske ideer vil jeg vedholdende og konstruktivt fortsætte med at kritisere, påvirke og udfordre. Arbejdsgiver må aldrig være i tvivl om Århus Lærerforenings standpunkt. Jeg vil fortsat insistere på den vigtige dialog og det tætte samarbejde. Et samarbejde der for mig næres af målet om at finde de bedste løsninger til gavn for alle medlemmer i Århus Lærerforening. Jeg håber I vil give mig mandatet, vi ses den 11. marts.