Styrk eller genstart fællesskabet med støtte fra ÅLF

Aktivitetspuljen 21/22
Igen i år har medlemmer af Århus Lærerforening mulighed for at søge op til 7.000 kroner til initiativer, som styrker fagligheden eller fællesskabet. Aktivitetspuljen har til formål at forbedre mulighederne for, at ÅLF’s medlemmer kan føre initiativer ud i livet, ligesom den også skal medvirke til at bringe medlemmer og forening tættere på hinanden.

Århus Lærerforening ønsker, at foreningen og medlemmerne kommer tættere på hinanden, så begge parter får større og bedre indsigt ind i, hvad rører sig. Aktivitetspuljen er et tiltag, som foreningen har sat i verden for at imødekomme denne ambition. Puljen skal hjælpe medlemmerne til i højere grad at kunne stable aktiviteter og arrangementer på benene, så det lokale og faglige fællesskab bliver endnu stærkere.

”Corona- nedlukninger og isolationer har gjort ondt på fællesskabet, og i min optik er aktivitetspuljen en oplagt mulighed for at få pustet nyt liv ind i de gode fællesskaber, som der er ude på skolerne,” siger næstformand i Århus Lærerforening Søren Hansen.

Det er ikke alle arrangementer, som man kan søge støtte til, men foreningen opfordrer i høj grad medlemmerne til at være kreative i deres ansøgninger og tænke ud af boksen.

”Vi har fastsat et formål, som aktiviteterne, arrangementer og initiativerne skal indfri, men vi er slet ikke afvisende over for de initiativer og arrangementer, som har en mere skæv, atypisk og alternativ karakter. Derfor vil jeg gerne opfordre alle foreningens medlemmer, som har en drøm om at igangsætte et initiativ, til at få sendt en ansøgning afsted,” forklarer Søren Hansen. 


Fakta: Om aktivitetspuljen

- Ansøgningsfristen for aktivitetspuljen er 1. november 2021

- Du kan finde ansøgningsskemaet her

- Har du spørgsmål, kan du henvende dig til næstformand Søren Hansen på 3029 5071 eller shns@dlf.org

Målgruppe