AMBU Online

Arbejdsmiljøportal for Børn og Unge.

AMBU Online kan alle medarbejdere tilgå materialet med et UNI·login.
Alle arbejdsmiljøgrupper skal kende og bruge materialet på AMBU Online i det lokale arbejde. Det er ledelsens ansvar at informere alle arbejdsmiljø-repræsentanter om portalen og sørge for, at alle har adgang til den.

Hvordan får du et UNI·login?

  • Hvis du er medarbejder i et dagtilbud, har du allerede et UNI·login. Du kan kontakte din dagtilbudsleder for at få det udleveret.
  • Hvis du er medarbejder på en skole, har du allerede et UNI·login. Du kan kontakte din lokalt ansvarlige for UNI·login for at få det udleveret.
  • Hvis du er medarbejder i FU-tilbud, bliver dit UNI·login sendt til din lokale leder. Du kan kontakte din lokale leder for at få det udleveret.
  • Hvis du vil tilgå materialet gennem BU-portalen, skal du fortsat logge ind med din az-ident.


Hvad kan du finde på AMBU Online?

AMBU Online er grundlaget for Børn og Unges certificerede arbejdsmiljøledelse. Her finder du regler, retningslinjer og materialer om arbejdsmiljø. På AMBU Online kan du let søge i arbejdsmiljømaterialet og finde netop den information, som du har brug for.