Arbejdsmiljørepræsentant

ÅLFs udmøntning af DLFs arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljø er et prioriteret indsatsområde i ÅLF. Vi vil arbejde for, at medlemmerne har sunde og udviklende arbejdspladser og at dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygges.

ÅLF vil være på forkant i arbejdsmiljøarbejdet og bidrage til holdbare løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, medlemmerne oplever. For at sætte arbejdsmiljøet højt på dagsordenen prioriterer ÅLF at have et stærkt kommunalt samarbejde med arbejdsgiver og skoleledere med henblik på at påvirke rammerne om medlemmernes arbejdsliv og skabe mærkbare resultater. ÅLF vil arbejde for, at risikovurdering bliver en tilgang og vej til at synliggøre de arbejdsmiljøtematikker, der knytter sig til lærergerningen. Arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads er påvirkeligt og varierer på tværs af kommunen. Medlemmerne og de tillidsvalgte er derfor helt essentielle som aktive medspillere og skal involveres i at skabe et godt arbejdsmiljø funderet i arbejdspladsens fællesskab. Sammen kan vi gøre en forskel.

Her finder du den vedtagede AMstrategi og ÅLFs handleplan med arbejdsmiljøfokus- og indsatsområder 2019-21, vedtaget 10. januar 2019.

ÅLFs mødekalender

Kalenderen ligger endvidere på InSite

DLF InSite - thumbnail 130px

Arbejdsmiljøaftale for Aarhus Kommune