Arbejdsmiljørepræsentant ÅLFs udmøntning af DLFs arbejdsmiljøstrategi

Forslag til indhold i en stresspolitik

Ideerne herunder stammer fra konsulentfirmaet Luama.
 • Det er HSU/hovedMED der er ansvarlig for, at der udarbejdes retningslinier.
 • Det er den øverste ledelses ansvar at sikre overvågning af stressfaktorer. Det er også den øverste ledelses ansvar at sikre, at forebyggelsesindsatsen prioriteres, og at der afsættes ressourcer til at forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.
 • På den enkelte skole/institution har lederen til opgave at sikre overvågning, forebyggelse og håndtering af stress for den samlede medarbejdergruppe.
 • Tillids- og sikkerhedsrepræsentantens opgave er, i samarbejde med lederen, at understøtte indsatsen mod arbejdsbetinget stress.
 • Medarbejderne skal være opmærksomme på stress-symptomer, egne såvel som hos kollegaer.

 

HSU/HovedMED niveau: 

 • Definition af arbejdsbetinget stress – F.eks. balance mellem krav og ressourcer.
 • At præcisere de forskellige parters ansvar og roller i indsatsen. Tydeliggøre kommunens/forvaltningens, lederens og medarbejderens ansvar og rolle.
 • Ressourcer - f.eks. mulighed for uddannelse/træning, supervision, samtaleterapi.
 • Opmærksomhed på at stress ikke gøres til et individuelt ansvar. Det handler primært om at forebygge stress. 

 

Skole/institutions niveau: 

 • Det forstår vi ved stress?
 • Det forventer vi af hinanden i forhold til at reagere på symptomer på stress?
 • Der er tidspunkter, hvor vi skal være særligt opmærksomme på at forebygge stress. Det er f.eks. ved fag/opgavefordeling, organisering af teamarbejde, modtagelse af nye kollegaer, sygemeldte kollegaer og kollegaer, der vender tilbage fra sygefravær, kritiske forældre, risiko for trusler og vold.
 • Uddannelse for ledere, TR og SIR i forhold til stress.
 • Temadage/kurser om forhold, der kan forebygge eller reducere stress - f.eks. tydelig kommunikation, klare forventninger til hinanden og til arbejdet, afklaring af holdninger og værdier, stress-reducerende adfærd osv.
 • Supervision som stressforebyggende tiltag til medarbejderne og til ledelsen.
 • Tilbud til stressbelastede medarbejdere - f.eks. terapi, supervision, rehabilitering.

 

Team/afdelings niveau: 

 • Udarbejdelse af interne spilleregler for gruppen.
 • Klar kontekst om mål, rammer, ansvar, kompetence og ledelse.
 • Balance mellem krav og ressourcer.
 • Refleksionsrum (coaching, supervision).

Kilde: LUAMA v/ Gitte Daugaard  http://www.luama.dk