Fælles arbejdsmiljørepræsentant

Fællesarbejdsmiljørepræsentanten (FAR) er bindeled mellem skolerne, forvaltning og fagforening.

Der er i Børn og Unge valgt to arbejdsmiljørepræsentanter, som sidder i HovedMEDudvalget og her repræsenterer samtlige medarbejdere på skoler, dagtilbud og FU området.

Hvis du vil i kontakt med FAR, kan du kontakte din AMR for kontaktoplysninger. 

Samarbejdsrelationer

FAR samarbejder med formandskab, styrelse og konsulenter i Århus Lærerforening og øvrige fagforeningers repræsentanter.

FAR kan desuden indgå i relevante ad-hoc grupper i det omfang det er relevant i forhold til den enkeltes arbejdsområde.


ÅLFs mødekalender

Kalenderen ligger endvidere på InSite

DLF InSite - thumbnail 130px