Løn og penge Jubilæumsgratialer

Reglerne for Statsansatte - herunder tjenestemænd i "den lukkede gruppe"

25, 40 og 50 års jubilæer udløser et gratiale.

Statsansatte og lærere i ”den lukkede gruppe” er omfattet af statens regler. Disse er beskrevet i skrivelser og cirkulærer fra Finansministeriet.

Jubilæumsancienniteten beregnes fra den første ansættelse (For lærere i ”den lukkede gruppe” som den samlede ansættelse i folkeskolen). For lærere i den lukkede gruppe,  er det  således ikke afhængig af, hvor mange år man har været ansat i den aktuelle kommune. Derimod vil eventuel anden statslig ansættelse samt ansættelse i folkekirken blive medregnet.

Satserne procentreguleres samtidig med lønstigninger på det statslige område.

Det aktuelle jubilæumsgratiale i grundbeløb 31/3-2012:

25 års jubilæum kr. 6.000 (Aktuelle gratiale kr. 6.078)  

40 års jubilæum kr. 7.600 (Aktuelle gratiale kr. 7.699)

50 års jubilæum kr. 9.000 (Aktuelle gratiale kr. 9.117)

Når du har jubilæum, så har du ret til en fridag med løn på jubilæumsdagen.