Løn og penge Jubilæumsgratialer

Reglerne i Aarhus Kommune - herunder kommunale tjenestemænd

25, 40 og 50 års jubilæer udløser et gratiale.

I Aarhus Kommune er følgende gældende på baggrund af byrådsbeslutning fra januar 1996:

Overenskomstansatte og kommunale tjenestemænd:

Jubilæumsancienniteten beregnes på baggrund af antal måneders ansættelse i Aarhus Kommunes tjeneste.

Beskæftigelsesgraden forudsættes at være mindst 25%.

Eventuel forudgående elevtid og/eller sammenhængende perioder som timelønnet ansat medregnes i ancienniteten.

For børnehaveklasseledere indregnes også eventuel ansættelse ved private institutioner, der har driftsoverenskomst med Århus Kommune.

Det aktuelle jubilæumsgratiale med virkning fra januar 2008 udgør:

25 års jubilæum kr. 12.000

40 års jubilæum kr. 12.000

50 års jubilæum kr. 12.000.

Når du har jubilæum, så har du ret til en fridag med løn på selve jubilæumsdagen. Hvis din ægtefælle er ansat i Aarhus Kommune, så har han/hun også fri på din jubilæumsdag.