Løn og penge Jubilæumsgratialer

Reglerne i Region Midt

25 og 40 års jubilæer udløser et gratiale.

I Region Midt er følgende gældende:

Beregning af jubilæumsanciennitet
Ved beregning af jubilæumsanciennitet medregnes al beskæftigelse på institutioner, der hører under Region Midtjylland – jfr. de næste sider, idet det har betydning om medarbejderen blev overført til Region Midtjylland den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

Kun månedslønnet ansættelse tæller med i beregningen af ancienniteten.

Det aktuelle jubilæumsgratiale udgør:

25 års jubilæum kr. 8.000

40 års jubilæum kr. 8.000

Når du har jubilæum, så har du IKKE ret til en fridag med løn. Det er en del af den værdibaserede ledelse i Region Midt, at tjenestefri med løn bliver bevilliget eller ikke bevilliget på den enkelte tjenestested.