Fundament til dit lærerliv

Fundament til dit lærerliv
’Fundament til dit lærerliv’ er et unikt tilbud til nyuddannede, nyansatte lærere på folkeskolerne i Aarhus. Forløbet udbydes i samarbejde mellem Århus Lærerforening og Børn og Unge.

En god start i det første job som lærer er helt afgørende for arbejdsglæden og kvaliteten i undervisningen. Men overgangen fra lærerseminariet til det første job kan være hård, og det er derfor vigtigt, at der er et særligt fokus på at skabe en god ramme, når de nyuddannede lærere træder ind i den aarhusianske folkeskole. Nationale tal viser, at helt op mod hver 4. nyuddannede overvejer at forlade folkeskolen inden for de første år, og at hver 6. læreruddannede vælger ansættelse udenfor folkeskolen.

Forløbet 'Fundament til dit lærerliv' skal understøtte de nyuddannede, nyansatte lærere i deres første skoleår, så de får et lidt stærkere fundament at stå på. Det sker gennem et målrettet og praksisnært forløb med fokus på følgende:

  • Individuel supervision
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Relationsarbejde
  • Klasserumsledelse
  • Forældresamarbejde
  • Inklusion
  • Redskaber til god trivsel på arbejdspladsen
  • Fælles refleksion med andre nyuddannede
  • Teamudvikling – fokus på samarbejde omkring børnenes udvikling  
  • Lærerlivet – skifte fra uddannelse til arbejdslivet

Hvis du har spørgsmål til forløbet eller ønsker at tilmelde din medarbejder, kan du kontakte Ulrik Kongsgaard på ulko@dlf.org. Han er projektansvarlig for forløbet.