Gruppelivsforsikringer og forsikring i Lærernes Pension

Gruppelivsforsikring

Obligatorisk gruppelivsforsikring
Som ansat på månedsløn er du som en del af din ansættelse forsikret ved død eller kritisk sygdom igennem Forenede Gruppeliv. Du betaler selv for gruppelivsforsikringen over din løn, men du får samtidig et månedligt tillæg svarende til forsikringspræmien.

Du kan derfor se på din lønseddel, at der indbetales til den obligatoriske gruppelivsforsikring. 

Dødsfaldsdækning
Ved dødsfald før udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år, udbetales vi en forsikringssum på 425.000 kr.

Børnesum
Efterlader du ved din død børn under 24 år, udbetales en forsikringssum på 30.000 kr. for hvert barn. Ligestillet med dine biologiske børn og adoptivbørn er også din ægtefælles/samlevers* biologiske børn og adoptivbørn.

Visse kritiske sygdomme
Hvis du inden udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år, får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, udbetales en forsikringssum på 150.000 kr.

Du kan læse mere om den obligatoriske gruppelivsforsikring her:
/loen-og-vilkaar/gruppelivsforsikring

https://www.fg.dk/media/Forsikringsoversigter/94001.pdf

Frivillig gruppelivsforsikring
Alle medlemmer af DLF har desuden mulighed for at tegne en frivillig gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden – dog længst frem til det kalenderår hvori du fylder 70 år. Forsikringen kan også dække kritisk sygdom, der rammer ledige medlemmer under 67 år, som tidligere i et ansættelsesforhold har været omfattet af gruppelivsaftale 94001-LC/KL eller gruppelivsaftale 85034-Staten.

Du kan læse mere om den frivillige gruppelivsforsikring her:
/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring

https://st0fgdk0prod001.blob.core.windows.net/sc-fgdk-prod-01/Forsikringsoversigter/74020.pdf

Andre forsikringer
Der er i Lærernes Pension (LP) - specielt for overenskomstansatte - særlige muligheder for hjælp under længerevarende sygdom. Tjek policer og aftaler igennem og kontakt LP ved længerevarende sygdom.

Vær også opmærksom på dine egne privatforsikringer, som du evt. har tegnet. Fx Falck-abonnement, sygeforsikringen danmark og private ordninger via pengeinstitut m.v.