Løntilskudsstillinger på lærerområdet

Løntilskud
ÅLF og Børn og Unge har udarbejdet et fælles notat, der præciserer brug af løntilskud for lærere.

Ud over notatet fremgår det af mødereferat fra 12. december 2011, at :

Personale og Udvikling vil fremover søge at retligne stillingsbetegnelsen på lærerstillinger med løntilskud. Lærerstillinger med løntilskud er funktionsbestemt og vil fremover blive betegnet som ”Lærer med løntilskud”

Det betyder, at personer uanset uddannelsesbaggrund, der ansættes i et løntilskudsjob med funktioner inden for lærernes overenskomstområde, skal ansættes med stillingsbetegnelsen ”lærer med løntilskud”, og at det er DLF’s stedlige tillidsrepræsentant, som indgår i drøftelser med videre jvf det fælles notat.