Brug erfaringerne fra Gammelgårdsskolen

Jens Gammelgaardsskolen
Budgetforhandlingerne i Aarhus Kommune er i fuld gang. Mange partier har i deres forslag til budgettet fokus på elevernes trivsel eller mangel på samme. Artiklen her handler om Gammelgårdsskolen og deres forsøg med en karakterfri hverdag. De erfaringer, som Gammelgårdsskolen har gjort sig gennem forsøget, skal vi bruge.

”Mie Søndergaard og Jens Smith Kjølby giver udtryk for, at forsøget med formativ feedback har styrket relationen. Ja, faktisk sukker sidstnævnte efter deciderede relationslektioner i fremtiden. Den stærkere relation har gavnet eleverne både fagligt og trivselsmæssigt, og det er i min optik den vej vi bør gå. Vi har ikke brug for hverken en flids- snyds- eller fedtekarakter.

Eleverne har brug for mere end et sort tal på hvidt. De har brug for kontekst og dialog. Vi har brug for en investering, som muliggør mere tid til relationsarbejdet med eleverne. En sådan investering vil gavne eleverne både fagligt og socialt, og dermed styrke deres muligheder for fremtiden,”siger Århus Lærerforenings formand Dorthe Ryom Fisker, som påpeger at forsøget på Gammelgårdsskolen også er et godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre i en to-voksne-ordning.

Hun håber, at de aarhusianske skoler vil benytte sig af mulighederne i det nuværende frihedsår til at konvertere så mange timer som muligt til to-voksne-lektioner.

Læs mere om projektet og erfaringerne fra Gammelgårdsskolen her.