Kommunalt

 • Formandsskifte: Ny mand i spidsen for fagligt samarbejde i Aarhus

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/marts/formandsskifte-ny-mand-i-spidsen-for-fagligt-samarbejde-i-aarhus 1. marts 2021

  Formand for HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik Hansen bliver formand for Den Kommunale Fællesrepræsentation (DKF) i Aarhus, der er en paraplyorganisation af fagforeninger med medlemmer, der har Aarhus Kommune som arbejdsgiver.

 • ÅLFs udmøntning af DLFs arbejdsmiljøstrategi

  Sti: https://aalf.dk/politik/arbejdsmiljoerepraesentant/aalfs-udmoentning-af-dlfs-arbejdsmiljoestrategi 11. januar 2019

  Arbejdsmiljø er et prioriteret indsatsområde i ÅLF. Vi vil arbejde for, at medlemmerne har sunde og udviklende arbejdspladser og at dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygges.

 • Lærerne stemmer ’ja’ til overenskomst

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/april/laererne-stemmer-ja-til-overenskomst 19. april 2021

  85,75 procent stemte ja og 14,25 procent nej til lærernes overenskomst for april 2021 til marts 2024. 48,5 procent af de stemmeberettigede medlemmer af Århus Lærerforening deltog i urafstemningen, der sluttede i morges.

 • Høringssvar vedr. analysen af skolernes indeklima og det udarbejdede forslag til strategi for indsatsen ’Strategisk indeklimaplan’

  Sti: https://aalf.dk/politik/hoeringssvar/hoeringssvar-afgivet-i-2020/hoeringssvar-vedr-analysen-af-skolernes-indeklima-og-det-udarbejdede-forslag-til-strategi-for-indsatsen-strategisk-indeklimaplan 13. februar 2020

  Århus Lærerforening finder det positivt, at der nu er udarbejdet et forslag til en in­deklimastrategi for skolerne i Aarhus Kommune på baggrund af Byrådets vedtagelse af ’Skolernes indeklima’ den 20. marts 2019.

 • Nyhedsbrev - 29. april

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2020/april/nyhedsbrev-29-april 22. april 2020

 • Høringssvar vedr. balanceplan 2020 i Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Sti: https://aalf.dk/politik/hoeringssvar/hoeringssvar-afgivet-i-2020/hoeringssvar-vedr-balanceplan-2020-i-sociale-forhold-og-beskaeftigelse 5. februar 2020

  Århus Lærerforening tager spareforslagene til efterretning med følgende kommentarer:

 • Debatindlæg: Tryk stop og stands skolebussen

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2020/juni/tryk-stop-og-stands-skolebussen 16. juni 2020

  Det er ikke rimeligt, at det er de sprogligt svageste tosprogede børn, der på deres spinkle skuldre skal bære ansvaret for at skabe en blandet by.

Udvalgte emner