Undervisning

 • Alle børn har ret til undervisning - kampagne

  Sti: http://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/kampagne_alle-boern-har-ret-til-undervisning-i-folkeskolen-_ogsaa-flygtningeboern 4. maj 2016

 • Understøttende undervisning fungerer ikke

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2015/januar/understoettende-undervisning-fungerer-ikke 26. januar 2015

  Brug timerne fra understøttende undervisning på forberedelse og en kortere skoledag, lyder det fra chefredaktør.

 • Nej til GYM10

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2016/september/nej-til-gym10 7. september 2016

  Undervisningsministeren har sagt nej til at give Aarhus Kommune dispensation til at lade gymnasier stå for undervisningen i 10. klasse.

 • Holme Skole indfører to-voksenordning

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2016/februar/holme-skole-to-voksenordninger 10. februar 2016

  Holme Skole har som den første skole i Aarhus vekslet understøttende undervisning til lektioner med to voksne. Godt initiativ, lyder det fra Århus Lærerforening.

 • Skolen bliver mindre pølsefabrik

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2014/august/skolen-bliver-mindre-poelsefabrik 11. august 2014

  Hvis reformen lykkes, bliver der bedre tid til at give den enkelte elev den rette undervisning, mener formanden for skolelederne i Aarhus.

 • Lad skolerne selv bestemme

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2015/december/undersoettende-undervisning-tovoksenordninger 15. december 2015

  SF vil lade skolerne veksle alle de understøttende timer til lektioner med dobbeltbemanding i undervisningen

 • En stærk folkeskole

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2017/januar/en-staerk-folkeskole 24. januar 2017

  Et undervisningsmax på 25 lektioner, mere tid til forberedelse og samarbejde samt en kortere skoledag. Sådan lyder nogle af forslagene i et nyt skoleudspil fra SF.

 • Sparet lærerløn skal blive på skolerne

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2013/april/sparet-laererloen-skal-blive-paa-skolerne 24. april 2013

  Enhedslisten vil sikre, at sparede lærerlønninger bliver på skolerne efter lockouten. Byrådsflertal bakker op.

 • Hele skoledagen skal være undervisning

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2013/maj/hele-skoledagen-skal-vaere-undervisning 22. maj 2013

  Christine Antorini giver efter for borgerligt pres og dropper en af nyskabelserne i regeringens folkeskolereform: Aktivitetstimerne.

 • Tre råd bliver til ét

  Sti: http://aalf.dk/nyheder/2017/februar/tre-raad-i-ét 28. februar 2017

  BrancheArbejdsmiljøRådene (3BAR) bliver til BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA).


 • Her vises 1 til 10 ud af 233

Udvalgte emner