Medlemmer

 • GF 2024

  Sti: https://aalf.dk/politik/generalforsamlinger/gf-2024 22. august 2023

  Kom og stem på styrelseskandidaterne til den næste to-årige valgperiode. Generalforsamling i Århus Lærerforening fredag den 8. marts 2024 i Hermans i Tivoli Friheden med efterfølgende fest.

 • Kampvalg om formandsposten i Århus Lærerforening

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/januar/kampvalg-om-formandsposten-i-aarhus-laererforening 20. januar 2021

  Den nuværende formand Jesper Skorstengaard genopstiller ikke, og derfor er der kampvalg om formandsposten i Århus Lærerforening, når medlemmerne mødes til den virtuelle generalforsamling den 11. februar.

 • ÅLF overblik

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/april/aalf-overblik 22. april 2021

  Få seneste nyt om covid-19 og Århus Lærerforenings politiske arbejde i den forbindelse. Vi opdaterer løbende på baggrund af henvendelser fra vores medlemmer.

 • Regnskab og budget

  Sti: https://aalf.dk/politik/generalforsamlinger/gf-2023/regnskab-og-budget 6. marts 2023

  Kommentarer til årsregnskaber 2022 og budgetforslag 2023

 • Den oplagte, den oversete og den omdiskuterede: Jeg stemmer ja til OK24

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2024/april/den-oplagte-den-oversete-og-den-omdiskuterede-afstemningen-om-ok24-er-i-gang 5. april 2024

  Styrelsen i Århus Lærerforening har drøftet OK24-resultatet uden at nå til enighed. Som formand anbefaler jeg at stemme ja. Det er der især tre grunde til.

 • Fortsat kongres hvert år

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2022/november/fortsat-kongres-hvert-aar 9. november 2022

  Forslaget om to-årige kongresperioder blev ikke vedtaget. En vedtægtsændring kræver to tredjedeles flertal, og det opnåede forslaget ikke ved årets kongres.

 • Styrelsen sender klart signal om formandsposten

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2021/februar/aalf-s-styrelse-sender-klart-signal-om-formandsposten 4. februar 2021

  Styrelsesmedlemmerne i Århus Lærerforening har i dag tilkendegivet, hvem de mener, der skal være ny formand og næstformand i Århus Lærerforening. Valget finder sted på foreningens generalforsamling om en uge.

 • Store besparelser på børn og unge

  Sti: https://aalf.dk/nyheder/2022/oktober/store-besparelser-paa-boern-og-unge 28. oktober 2022

  Aarhus kommunes Byråd vedtog den 12. oktober budgettet for 2023-2026. Budgettet indeholder en beslutning om, at der samlet i Århus Kommune skal spares 229 mio. kr. Børn og Unges andel af besparelserne udgør 91 mio. kr. i 2023 og 110 mio. kr. i 2024-2026. Spareforslagene sendes nu i høring, der frist for fremsendelse af høringssvar 24. november.

 • ÅLFs udmøntning af DLFs arbejdsmiljøstrategi

  Sti: https://aalf.dk/politik/arbejdsmiljoerepraesentant/aalfs-udmoentning-af-dlfs-arbejdsmiljoestrategi 11. januar 2019

  Arbejdsmiljø er et prioriteret indsatsområde i ÅLF. Vi vil arbejde for, at medlemmerne har sunde og udviklende arbejdspladser og at dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø forebygges.

 • Beskrivelse af TR rollen

  Sti: https://aalf.dk/politik/tillidsrepraesentant-og-trs/beskrivelse-af-tr-rollen 13. maj 2019

  Tillidsrepræsentanten er en nøgleperson i forbindelse med medarbejderindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen.


 • Her vises 51 til 60 ud af 69

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner